OPERATION FOR LYSKEBROK MED NET

 

Hvad er brok?

Et brok er en frembuling af bughinden gennem et svagt sted eller gennem en åbning i bugvæggen. Brokket viser sig som en bule, når man står oprejst, hoster eller bruger bugpressen. Nogle gange kan et brok svie eller give ubehag, før det bliver synligt. Efter længere tid kan brokket vokse og give tiltagende gener. Indhold fra bughulen kan glide ud i brokket.

Lyskebrok er den hyppigste form for brok hos voksne og ses mest hos mænd.

Selve brokoperationens formål er at reparere svagheden eller mindske åbningen i bugvæggen og derved bringe eventuelt indhold på plads i bughulen samt hindre genopståen af brokket. Til reparation af svagheden/åbningen i bugvæggen bruges et vævsvenligt net af kunststof.

 

Før operationen

Du skal aftenen før operationen fjerne hårene i lyskeregionen på den side, hvor der skal opereres.

Du skal sørge for hjemtransport ved pårørende, taxa eller Falck, og du må helst ikke være alene det første døgn efter operationen.

 

Blodfortyndende medicin og natur medicin

Hvis du er i behandling med Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana, skal du ikke tage medicinen i 2 dage før operationen, og først starte op med medicinen dagen efter operationen.

Hvis du er i behandling med Clopidogrel (Plavix, Grepid, Cloriocard), EfientBrilique, Marevan eller Marcoumar skal du ikke tage medicinen i 5 dage før operationen, og først starte op med medicinen dagen efter operationen.

Hvis du er i tvivl, om du i det hele taget må holde pause med din blodfortyndende medicin, skal du kontakte din egen læge eller klinikken.

Hvis du indtager hvidløgskapslerfiskeolie eller ginkgo, skal du holde ikke tage det 5 dage før operationen.

 

Operationen

Der lægges lokalbedøvelse i området med lyskebrokket. Huden over brokket åbnes, brokket fjernes eller skubbes på plads. Der indsættes et vævsvenligt nylon-net for at forhindre dannelsen af et nyt brok.

 

Huden lukkes med sting, der skal fjernes efter 10-12 dage.

Under operationen kan der hos mænd i en kort periode føles et ubehageligt træk op i maven eller ned i pungen.

Efter operationen

Efter operationen kan der komme blodudtrædninger i vævet omkring operationsstedet. Blodudtrædningerne kan strække sig ned omkring kønsdelene og ned på låret. Dette er helt normalt.

I tilfælde af utilpashed, voldsom hævelse under og omkring såret, betændelse eller feber skal du kontakte klinikken eller skadestuen.

Der er under 10% risiko for, at brokket kan komme igen. Der er op til 25%, der oplever smerter i det opererede område i mere end 3 måneder efter operationen, men hos langt de fleste forsvinder disse smerter med tiden.

 

Smertestillende

4 gange dagligt de første dage efter operationen kan du tage 2 tabletter Paracetamol 500 mg (Pamol, Pinex eller Panodil) sammen med 2 tabletter Ibuprofen 200 mg.

 

Restriktioner

Du må først køre bil, når du kan mærke, at du har din fulde førlighed tilbage efter operationen, men du må under ingen omstændigheder køre bil lige efter operationen.

Du kan uden risiko genoptage arbejde og andre aktiviteter herunder sport dagen efter operationen vejledt af, hvad du kan, uden at det medfører smerter i såret. Tunge løft bør du undgå indtil der er gået 3-4 uger

 

Forbinding

Forbindingen kan du fjerne dagen efter operationen. Du kan tage brusebad dagen efter, men du må først gå i karbad, svømmehal eller havvand, når stingene er fjernet. Det anbefales, at du får fjernet stingene her i klinikken, da vi så samtidig kan se, hvordan ophelingen er gået.

 

Sygemelding

Afhængig af typen af arbejde kan det være nødvendigt med 2-5 dages sygemelding.

Mere information (printklar PDF) →