SPECIALLÆGE MARTIN POULSEN

Speciallæge i kirurgi og indehaver af Kirurgisk Klinik Frederikssund 2013

Speciallæge i kirurgi og certificeret kolorektal kirurg

Læge fra Københavns Universitet 2000

Speciallæge i kirurgi 2009

Certificeret kolorektal kirurg 2012

Indehaver af Kirurgisk Klinik Frederikssund 2013

Har en bred kirurgisk uddannelse fra Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Bispebjerg Hospital, Køge Sygehus og Roskilde Sygehus.

Har i perioden 2009 til 2013 opnået en særlig høj ekspertise inden for tyk- og endetarmens sygdomme og har været kræftkirurg på Roskilde Sygehus og Odense Universitetshospital i samme periode. Dette har medført en certificering inden for området kolorektal kirurgi.

Har stor erfaring med endoskopiske undersøgelser (kikkertundersøgelser) af spiserør og mavesæk samt tyk- og endetarm.

Kan foretage kirurgiske ultralydsscanninger af maveregionen og blodkar og har gennemført diverse anerkendte kurser i ultralydsscanning.

Kan på højt specialiseret niveau udrede, undersøge og behandle symptomer og lidelser i mave-tarm kanalen samt almene kirurgiske problemstillinger.

Er næstformand i FAPS (Foreningen Af Praktiserende Speciallæger) og tidligere formand i DSAK (Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi & Gastroenterologi).